Xploriz
Kerkewijk 81C
3901 EE Veenendaal

Create

Klanten

>Na het ontdekken van nieuwe mogelijkheden is het belangrijk om deze ook te creëren. Vaak blijven organisaties namelijk steken in een mooi idee dat vervolgens geen vervolg krijgt. Zonde! Xploriz heeft de kennis en expertise in huis om ideeën om te zetten in werkelijkheid. Dit doen we vanuit een nuchtere benadering. Voor specifieke
aandachtsgebieden, zoals informatiemanagement, leanmanagement of changemanagement werken we samen met partners binnen ons netwerk. We gebruiken geen dure managementtaal (al spreken we deze taal wel). We bouwen samen een mooi concept, maar daarna steken we ook de handen uit de mouwen en gaan samen aan de slag.

Zorgvastgoed
Een aantal jaren geleden is Xploriz gevraagd een GGZ instelling te begeleiden bij de herontwikkeling van haar zorgvastgoed op een terrein in Doorn. De jaren daarvoor waren al vele onderzoeken geweest die vooral leidden tot prachtige rapporten zonder vervolgactie.
De aanpak van Xploriz leidde ertoe dat mèt alle stakeholders (bewoners, medewerkers, directie, klanten, RvT, gemeente, omwonenden) gezocht werd naar een gezamenlijke oplossing die aan alle belangen recht deed. Resultaat van deze integrale aanpak: oplevering van de verschillende fases binnen de planning en binnen het budget. Inmiddels is de bouw afgerond en de nieuwe GGZ instelling een feit.

Investeringen

Het daadwerkelijk creëren van een succesvolle startup is geen gemakkelijke opgave. Het begint met het creëren van een winning team. De juiste man op de juiste plaats. Uiteindelijk zijn zij het die het moeten doen.
Daarna is een duidelijk businessplan belangrijk dat we samen met de medewerkers opstellen. Daarin komen alle facetten van de startup aan bod: van financiering tot een online strategie en van een marketingplan tot het selecteren van de juiste software.
Daarna is het de kunst om daadwerkelijk te gaan creëren: we zoeken onze potentiële klanten op en gaan met hun in gesprek over onze ideeën. Aan de hand van hun feedback scherpen we ons businessplan verder aan en gaan we daadwerkelijk van start.

CreateDe beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan te ontdekken
(Arthur C. Clarke)